Home

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Działalność wszystkich notariuszy ściśle określają przepisy prawa, ograniczona jest także ilość osób mogących wykonywać ten zawód. Wszystkie te zagadnienia uregulowane są w odpowiednich przepisach. Aby zostać notariuszem trzeba nie tylko zdobyć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim uprawnienia zawodowe. Jest to jeden z tych zawodów, który może być wykonywany jedynie przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. W naszej kancelarii pracują najlepsi specjaliści z tej dziedziny w Warszawie. Tworzymy zgrany zespół nie tylko notariuszy, ale też wszystkich osób, bez których działalność kancelarii nie byłaby możliwa. Oczywiście wszystkie akty notarialne i inne dokumenty urzędowe sporządzane są tylko i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.